Historia

Przedsiębiorstwo Elektroserv-ZAP powstało w wyniku głębokiej restrukturyzacji ZAP S.A. w 1993 roku. Dzięki pracy całego naszego zespołu w Zakładach Automatyki Przemysłowej odziedziczyliśmy 55-letnie doświadczenie w usługach realizowanych na budowach infrastruktury technicznej.  Naszą mocną pozycję osiągnęliśmy dzięki konsekwentnej polityce rozwoju, organizacji naszej firmy, badań naszych produktów i wykonywanych usług.

Od 1999 r. firma powiększyła się o Niezależne Laboratorium Badawcze, które do tej pory działało w strukturach ZAP S.A. W połowie 2000 r. przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat ISO 9001.

Spółka prowadzi ciągle doskonalenie własnych produktów i pracuje nad poszerzeniem rynków zbytu. Jesteśmy dobrze przygotowani do działania spełniając wszystkie wymagania Inwestorów.